תוכנית ממוחשבת יעודית לקידוחים אופקיים

 
 

 

ברשותינו תוכנה יעודית לביצוע קידוחים אופקיים היחידה בארץ.      

  

באמצעותה ביצענו קידוחים מדוייקים רבים ואף ביצענו קידוח להתקנת צינורות פלדה בקידוח

קשתי תוך שמירה על רדיוס כיפוף תקין ללא פגיעה בצינור המותקן.

באמצעות תכנון מקדים ניתן לוודא מעבר בין מכשולים קיימים ועתידיים.                                                               

באמצעות התוכנה ניתן לקבוע נקודות מעבר ידועות מראש ואף שיפוע מסויים.

צוות הקידוח מקבל פלט ממוחשב שבו מתואר השיפוע והעומק הדרושים בכל נקודה בתוואי ומאפשר ביצוע קידוח ברמת דיוק גבוהה.

כמו כן, ניתן להתחבר עם התוכנה למחשב מכונת הקידוח On-Line ולקבל דו"ח As-Made אמיתי ומדוייק.

התוכנה מחשבת את הסטיה הנתונה בכל רגע ומעדכנת את השיפוע והעומק הצפוי והנדרש בכל נקודה - נמנעת סטיה בעקבות הפרעות או טעויות מדידה.

 

ביצוע הפרוייקטים על ידי מכונות קידוח חדישות ויחודיות, צוות בעל ניסיון רב המשתמש בציוד דיגיטלי איכותי ברמת דיוק 0.1% (חוטי ואל-חוטי) בשילוב עם תוכנה ממוחשבת מאפשר ביצוע פרוייקטים מורכבים וגדולים באופן מיטבי תוך עמידה בלוח זמנים.

 

                                                                                              

 

 תוכנית לביצוע קידוח אופקי מתכוונן בעומק רב בשטח מרובה תשתיות ומכשולים.

 

 

תוכנית לביצוע קידוח אופקי מתכוונן כאשר מרכז הקידוח מחייב דיוק רב לשיפוע גרביטציוני.

 

                                                                                   חזרה                                 

 

גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר